Startside

Miljø

Fem grunnleggende prinsipper for bærekraft

 

Mer med mindre:

1. Lav vekt
2. Få komponenter
3. Kvalitetsmaterialer
4. Lang levetid
5. Vugge til vugge-tankegang (Lukkede livssykluser)

Minimal miljøbelastning:
 
1. Lavest mulig karbonavtrykk
2. Ingen giftige kjemikalier
3. Redusert bruk av ikke-fornybare ressurser